Geert Olesen repræsenterer følgende firmaer:

Fa. Kahl fra Tyskland som er en af verdens førende leverandører af udstyr til foderstofindustrien, biobrændselsproduktion, dækrecycling m.m.
 
Slootweg Stjernesold


Eriez magneter m.m.Swiss Combi en af verdens førende producenter af tromle og båndtørrerier

Sigumat producent af forbrændingsriste til vådt brændsel, vi har sammen udviklet ovne tilanvendelse i forbindelse med tromletørrerier.

Plaatwerken Deurne som er en af verdens førende producenter af sliddele til hammermøller af alle fabrikater.


Geert Olesen has the following agencies:

Kahl from Germany who are of of the leading manufactures of equipment for the modern feedmills, biofeul production

Wynween hammermilling equipment

Gnitka automatic bagging lines

Swiss Combi one the leading producers of drum and beltdriers.

Sigumat producer of grates for burning wet fuel in hotwater and steam ovens, we have together developed a furnace for drumdriers where we can use wet woodwasste as fuel.

Plaatwerken Deurne one leading producers of wear parts for hammermills of all brands